KeijoHouhala

Arvoviisas vai ainoastaan hintatietoinen

Harva on kiinnostunut arvoista tai arvonmuodostuksesta, jos tutkimuksia on uskominen. Arvojen sisältö ei avaudu, merkitys on epäselvä ja vaikutukset vaikeaselkoisia. Tilannetta ei paranna yhtään sekään, että päättäjät tarkoituksella hämärtävät arvokäsitteitä.

Elämän pitää perustua luottamukseen, että vuorovaikutus toimii. Vasta silloin saamme tuloksia aikaan. Tarvitaan yhteinen ymmärrys arvoista, että niiden merkitys konkretisoituu. Vasta arvojen ymmärryksen jälkeen arvonmuodostuksen vaikutuksia voi tarkastella ilman mielikuvituksen johtamia valheellisia ja huteria illuusioita.

Kaikesta toiminnasta ja tekemisestä syntyy arvoa, joka voi olla yhtä hyvin myönteistä tai kielteistä. Se voi aiheuttaa kuluja tai muodostaa tuloja. Arvo voikin ilmentyä monenlaisilla kasvoilla eri yhteyksissä. Arvo on vain saatava näkyväksi. Tiedostamattomatkin asiat ovat arvon lähteitä, vaikka emme niitä itse havaitsisi. Tällöin ne jäävät vain huomaamatta, vaikka niillä voisi olla merkitystä.

Tarvitaankin mittauksia, selvityksiä ja tutkimuksia, että arvo ja arvonmuodostus tunnistetaan arjen muusta touhusta. Pirstaleisista tiedoista tunnistetut ja koostetut arvoa sisältävät asiat ovat monen uuden oivalluksen, innovaation ja menestystarinan käynnistävä voima. Arvo voi olla siis myös katalyytti tai sidos uudelle toiminnalle, joka tuo meille myöhemmin lisää arvoa.

Taloudellisen arvon saaminen edellyttää asiakkaiden tarpeiden tyydyttämistä. Sosiaaliset arvot korostavat yhteisöllisyyttä, sosiaalista hyväksyttävyyttä tai yhteistä hyvää. Ekologiset arvot vetoavat resurssitehokkuuteen tai luonnon monimuotoisuuden säilymiseen. Kulttuuriset arvot määrittelevät yhteisön kitkattomuutta ja arvotasapainon syntymistä. Arvojen tasapaino onkin lopulta kaikkien arvojen ja niiden osatekijöiden kertyvä summa, koska arvon osatekijät joko kasvattavat tai vähentävät kokonaisarvoa.

Jokainen järjestelmä pyrkii saavuttamaan tasapainon ennemmin tai myöhemmin. Luonto on tästä hyvä esimerkki monilla tavoilla. Epätasapainoiset järjestelmät romahtavat, elleivät järjestelmät korjaa itse itseään uudelleen tasapainoon. Ihmisten epätasapainoisille järjestelmille käy aivan samalla tavalla kuin luonnon järjestelmille, ellei niitä saada tasapainoon. Ihmisten maailma onkin mielenkiintoinen arvojen testilaboratorio, joka on kautta aikojen tasapainollut erilaisten ääripäiden ja -ilmiöiden kanssa. Tämä on osoittanut, että vasta tasapainossa olevat arvot ja arvomuodostus kasvattavat yksilöiden ja ryhmien välistä luottamusta ja syntyy uutta yhteistä hyvää sekä jaettavaa.

Arvoja sekä arvonmuodostusta on entistä tärkeämpi ymmärtää digitalisaation ja nopeasti uudistuvan arjen aikakautena. Näkyvät ja merkitykselliset arvovirrat ovat kehityksen ja uudistumisen moottoreita, joilla tuloksia ja yhteistä hyvää saadaan aikaan. Elinkeinoelämä, yhteiskunta ja kansalaiset tarvitsevat arvoja merkitysten viittoina, joilla ohjataan elämää ja tulevia tapahtumia haluttuun suuntaan. Ainoastaan kestävillä arvoilla saavutetaan kestäviä yhteiskuntajärjestelmiä, elinvoimaista yritystoimintaa ja reilua arkea kansalaisille.

Keskittyneissä järjestelmissä syntyy keskittyneitä arvovirtoja ja niiden kasautumia, joita digitalisaatio kokoaa entistä pienemmille ryhmille. Arvovirtojen keskittyessä vain pienille ryhmille rikkoutuu myös tasapaino ja unelma yhdenvertaisuudesta. Epätasapaino pysäyttää kehityksen ja aiheuttaa ennen pitkään kaikille menetyksiä. Tämä ei tietysti ole arvojen tai arvonmuodostuksen vika tai syy. Se on seurausta siitä, että ei ymmärretä arvoja, niiden merkitystä ja vaikutuksia. Saavuttaakseen uudelleen arvotasapainon on löydettävä arvovirrat, -suvannot ja -kasaumat. Arvovirtojen tasapainottaminen on yhteisöjen tai viime kädessä yhteiskuntien tehtävä.

Arvojen tehtävä on lopulta kuvata inhimillisyyttä, jolla on merkitystä. Saada aikaan kohtaamisia, joilla on sisältöä ja, joista syntyy arvoviisautta. Arvot muuttavat käyttäytymistä tavaroiden kuluttamisesta elämysten ja ihmissuhteiden ”kuluttamiseen”. Toisin sanoen arvojen pitää yhdistää asiat, kohtaamiset ja ihmiset tilanteeseen sopivalla tavalla. Silloin syntyy tasapainoisempaa elämää, unelmien täyttymystä ja laadukkaita ihmissuhteita.

Arvoilla tasapainotettu arvoviisas arki kestää kritiikkiä ja ajan patinaa. Sitä arvot ja arvonmuodostus itseasiassa tarkoittavat ja silloin kyse ei ole vain hinnasta!

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat