KeijoHouhala

Kansa kiinnittyy arvoihin


Kansalaisten arkikäytännöt asettavat yhteiskunnan toiminnalle raamit. Arkeen voidaan vaikuttaa vain käyttäytymiseen vaikuttamalla. Kestäviä muutoksia saadaan aikaan, jos muutokset ja niiden perusteet ovat arvojen kanssa tasapainossa.

Yhteiskunnan rakenteet ovat arvojen kiinnityspintoja. Rakenteet, niiden merkitys ja vaikutukset ovat olleet esillä muun muassa Kekkosta käsittelevän dokumenttisarjan johdosta. Ajankohtaisuutta lisäävät talvella järjestettävät presidentinvaalit sekä se, että takana on juhlavuosi Suomi 100-vuotta.

Monet arvopohjaiset asiat, jotka ohjaavat arkista käyttäytymistämme, kumpuavat suomalaisen yhteiskunnan historiasta. Historiamme taustalla ovat muun muassa vaikeat sotavuodet, jälleenrakennus, hyvinvointiyhteiskunnan syntyminen, lama, pankkikriisi ja elämän digisoituminen.

Ruotsissa asioista keskustellaan ja niitä avataan, mutta Suomessa asioista mielellään vaietaan. Vaikenemisen kulttuuri syntyi sotavuosina ja se jatkui myös 90-luvun ”laman lapsien” asioiden käsittelemättä jättämisenä. Asiat säilyvät kansan muistissa ja rasittavat uuden tekemistä, kun vanhoja rasitteita ei käsitellä asianmukaisesti. Kansakunnan omakuvan ja demokratian toimivuuden kannalta vaikeatkin asiat olisi käsiteltävä.

Jokainen ikäkausi on kohdannut nämä asiat omista näkökulmistaan. Monet muutokset ovat tulleet aina annettuina ja niihin on pitänyt sopeutua, kun valinnanvaraa tai vaihtoehtoja ei ole ollut. Nyt, kun vaihtoehtoja on, niin arvostammeko niitä tai osaammeko hyödyntää niitä?

Kansalaisilta jää käsittelemättä liian paljon valmistelussa olevia asioita hämärien tai hämärrettyjen käsitteiden takia. Tämä kehitys jakaa kansalaisia ja vie niin puolueilta kuin politikoilta uskottavuutta. Politiikan ja poliitikkojen tulisi olla kansan tarpeita varten, eikä itseään varten.

Vaikeat asiat olisi avattava ja keskusteltava kunnolla, jotta yleinen mielipide ja kansan syvät rivit ymmärtävät tehtyjä päätöksiä ja niiden vaikutuksia, voiden näin myös sitoutua päätöksiin. Yhteiskunnan on kuitenkin uskallettava kokeilla uusia asioita, mutta niitä ei voi tehdä ”toimitusjohtajan” käskytyksellä tai määräämällä.

Meitä vaivaa edelleen sulkeutumisen, itsekseen murjottamisen ja päätöksentekijöiden valtakulttuuri. Asiat voitaisiin avata, tehdä näkyviksi ja vuorovaikutteisiksi nykytekniikan avulla, jos käytäntöjä halutaan aidosti uudistaa. Ihmisiä pitää osallistaa yhteiskunnallisilla asioilla, jotta useammat saavat äänensä kuuluviin, vaihtoehtoja syntyy ja niitä voidaan arvioida.

Ratkaisevaa tulevaisuuden kannalta onkin

  1. Miten yhteiskunnan eri ikäisten tarpeet ja ääni saadaan kuuluviin?
  2. Kuinka politiikka kehittyy vastaamaan uskottavalla tavalla kansalaisten tarpeisiin?
  3. Koska yhteiskunta pääsee avoimen ja läpinäkyvän vuorovaikutuksen arkikäytänteisiin?

Nämä asiat vaikuttavat yhteisen tulevaisuuden tekemiseen ja arvoihin, joista kansalaisten tulevaisuuskuva muodostuu. Kansaa on vaikea johtaa, jos ei ole yhteistä tulevaisuuskuvaa.

Päättäjien pitää kertoa mielipiteensä perustellusti, jotta demokratia ei menetä merkitystään. Äänestämällä pitää saada äänensä kuuluviin. Liiallinen konsensuspolitiikka, moniarvottomuus tai vaihtoehdottomuus, ei voi jatkua, koska silloin kansan äänellä, politiikalla tai valtaa pitävillä puolueilla ei ole merkitystä.

Politikka menettää lopunkin tarkoituksen ja merkityksen kansalaisten silmissä, jos puolueet eivät tuo esille erilaisia arvopohjaisia vaihtoehtoja ja käy niistä keskustelua ennen päätöksentekoa.

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

NäytäPiilota kommentit (2 kommenttia)

Harri Luuppala

Keijo kirjoittaa asiaa. Ehkä sopivilla digitalisaation työkaluilla höystetty toimintakulttuuri viisi tuoda ratkaisun! Tarvitsemme käytännönläheisen tavan kommunikoida arvojamme päätöksenteon edellä, sen aikana ja jälkeen. Oppimalla tekemisistämme ja tekemättä jättämisistämme , sekä keskustelemalla näistä avoimesti, päästään parempaan lopputulokseen, myös vaikeissa asioissa.

Käyttäjän keijohouhala kuva
Keijo Houhala

Vuorovaikutus on vastaus monen asian etenemiseen tai ratkaisemiseen. Jokainen haluaa äänensä kuuluviin, jotta kokee olevansa osallinen yhteisössä.

Toimituksen poiminnat